”Team och arbetsgrupper”

Med mig går ni från teori till praktik, det ska va lätt att implementera den nya kunskapen, in i det liv ni lever. Jag är inte ute efter att informera och sprida kunskap, mitt mål är att leda er in i nya mönster som leder till bättre skärpa, mående och livsglädje, mitt i den högpresterande anda som råder på er arbetsplats.

Jag är inte en av många, utan den som kommer föra ert arbetsteam från great to excelent. Upplägget är utifrån ett helhetsperspektiv, viktiga och grundläggande komponenter för att vi ska ha kapacitet att leverera på topp och samtidigt höja vår livskvalité!

Proaktiv hälsa

Upplägg

Recensioner

Kontakt

Proaktiv hälsa

Jag går in i arbetsgrupper som är vana att presterar på topp. De har på riktigt förstått vikten av att leverera på högsta nivå, över tid.

Teamledare för högpresterande arbetsgrupper är väl medvetna om att den höga arbetsinsatsen skapar utmaning för måendet hos sina medarbetare. Högt förekommande symtom är; högt blodtryck, huvudvärk, migrän, synproblem, värk, oro, ångest, sociala fobier, trasiga relationer m.m.

I mitt arbete utgår jag från ett psykofysiologisk perspektiv, där jag kopplar ihop den mentala styrkan med våra fysiska funktioner och vise versa. 

Vi arbetar med teori varvat med praktiska övningar, och allt kan implementeras i varje medarbetares liv. Detta arbetssätt skapar en bättre livskvalité i samstämmighet med bättre resultat, vilket skapar möjlighet till nya höjder, både för medarbetare och organisation.”

Tillbaka

Upplägg

För mig är det viktigt att leverera på hög nivå, dvs att mitt deltagande, i ert arbetsteam, ska generera förändring och därmed ta er från great to excellent, både när det kommer till arbetsresultat och livskvalité.

Mig anlitar ni, om ni önskar ett långsiktigt hälsoarbete med en aktör, istället för att testa olika, utan önskad effekt. Det är viktigt att jag inte blir ”en av många” där resultat uteblir, detta ska göra skillnad. Det handlar inte om en quick fix, utan ett långsiktigt arbete som måste ner på djupet. Deltagande i detta ska generera en god implementering för varje individ, vilket i sin tur ger resultat för hela teamet.

Vi behöver, båda parter, känna att gruppen och jag ”connectar” och att fortsättning känns självklar. Mao, vi tänker långsiktigt, men utvärderar steg ett innan vi ev går vidare med den långsiktigare planen.

Tillbaka

Recensioner

”Energisk och kunnig och ett träffsäkert koncept som fler företag och privatpersoner skulle ta del av. Praktiska övningar varvat med förklaringar på hur vi fungerar ger en bra plattform för ett hälsosamt liv. LifeHacking när det är som bäst”  Stefan Artursson, Team Halmstad, Söderberg&Partner

”Mycket proffsigt framfört och inspirerande föreläsare som fångar publiken med hennes närvaro. Konkreta tips och övningar hämtade från sin egen resa, som gör Paulina mycket trovärdig”  Niklas Carvander, Team Halmstad, Söderberg&Partner

”Paulina är påläst och kunnig. Rekommenderas!”  Mikael Bjering, Team Halmstad, Söderberg&Partner

Detta kan jag verkligen rekommendera fler företag att ta efter! Investera i er personals hälsa och bli förvånad över den briljans det ger.”  Tom Richardsson, Team Halmstad, Söderberg&Partner

Tillbaka

Kontakt

Hur vill du att vår första kontakt ser ut? Du väljer den väg som passar dig bäst.

Efter en första kontakt är jag flexibel i hur vi lägger upp fortsättningen. Vi kan ta det irl, via telefon, mail eller Zoom/Team-träff.

 

Mail >>

LinkedIn >>

Tillbaka